بیانیه قطر در محکومیت حمله انتحاری به نزدیکی مسجدالحرام

بیانیه قطر در محکومیت حمله انتحاری به نزدیکی مسجدالحرام

بیانیه قطر در محکومیت حمله انتحاری به نزدیکی مسجدالحرام