بهاره رهنما و الهام جعفرنژاد در پشت صحنه نمایش «دیگری»

بهاره رهنما و الهام جعفرنژاد در پشت صحنه نمایش «دیگری»
تصویری از دو هنرمند خوب کشورمان، بهاره رهنما و الهام جعفرنژاد در پشت صحنه نمایش «دیگری» را مشاهده می کنید. نمایشنامه «دیگری» ضمن پرداختن به مسئله هویت و تأثیر آن…

بهاره رهنما و الهام جعفرنژاد در پشت صحنه نمایش «دیگری»