بستن افسار به گردن عروس خانم در شب عروسی! +عکس

بستن افسار به گردن عروس خانم در شب عروسی! +عکس
ویدیویی جدید در فضای مجازی منتشر شده است که مربوط به یکی از طوایف یهودی در سرزمین های اشغالی است. در این ویدیو داماد طنابی را به گردن عروس خانم بسته و در اطراف او در حال رقص و پایکوبی است. انتشار این ویدیو در شبکه های اجتماعی سر و…

بستن افسار به گردن عروس خانم در شب عروسی! +عکس