برگزاری هفتمین روز فوت آیت‌ الله موسوی اردبیلی

برگزاری هفتمین روز فوت آیت‌ الله موسوی اردبیلی
مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع عظام تقلید، از سوی دفتر او در مسجد اعظم قم برگزار شد.

برگزاری هفتمین روز فوت آیت‌ الله موسوی اردبیلی