برنامه‌های امروز نامزدهای ریاست‌جمهوری در صدا و سیما

برنامه‌های امروز نامزدهای ریاست‌جمهوری در صدا و سیما
روحانی، رئیسی و قالیباف امروز در رادیو و تلویزیون برنامه‌های تبلیغاتی خود را ارائه می‌کنند.

برنامه‌های امروز نامزدهای ریاست‌جمهوری در صدا و سیما