برخورد مرگبار پژو با پراید در سنندج

برخورد مرگبار پژو با پراید در سنندج
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج از تصادف یک دستگاه خودرو سواری پژو با یک دستگاه یراید در گردنه صلوات آباد خبر داد و گفت : متاسفانه در این حادثه یک نفر کشته وسه نفرزخمی شدند.

برخورد مرگبار پژو با پراید در سنندج