برخورد قطار با وانت در گرگان‌/ سرنشینان وانت جان باختند

برخورد قطار با وانت در گرگان‌/ سرنشینان وانت جان باختند
ورود یک دستگاه وانت نیسان به خطوط ریلی بدون حفاظ در محور شمال و برخورد آن با قطار، موجب‌ انفجار خودرو و فوت سرنشینان آن شد.

برخورد قطار با وانت در گرگان‌/ سرنشینان وانت جان باختند