برج « شوخوف» مسکو از نمایی بسیار زیبا

برج « شوخوف» مسکو از نمایی بسیار زیبا
برج تاریخی شوخوف یکی از برج های مرتفع شهر مسکو به شمار می اید ارتفاع این برج ۱۶۰ متر و تاریخ ساخت ان به سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲ میلادی باز می گردد.  

برج « شوخوف» مسکو از نمایی بسیار زیبا