برای دفع سنگ کلیه چه کنیم؟

برای دفع سنگ کلیه چه کنیم؟
یک کارشناس ارشد گیاهان دارویی، مصرف برخی اقلام گیاهی را برای دفع سنگ کلیه بسیار موثر دانست.

برای دفع سنگ کلیه چه کنیم؟