با ۵ میلیون هم می‌توان خودرو خرید؟ +جدول

با ۵ میلیون هم می‌توان خودرو خرید؟ +جدول
آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای سواری دست دوم است که با قیمت 5 میلیون تومان در سطح بازار، آگهی فروش خورده‌اند؛

با ۵ میلیون هم می‌توان خودرو خرید؟ +جدول