با اينا زمستونو سر مي‌كنم

با اينا زمستونو سر مي‌كنم
جواد طوسي در روزنامه اعتماد نوشت: چه زماني بهتر از امروز كه به مناسبت سالگرد فرهاد مهراد، از ناميرا بودن هنرمندي كه با مردم، جامعه و فرهنگ پيوند خورده است، بگوييم. او و اسفنديار منفردزاده در اواخر دهه چهل، همپاي شرايط اجتماعي سياسي جامعه، تعريف نويني از موسيقي پاپ ارايه دادند كه هيچ شباهتي با تصنيف و ترانه‌خواني با صداي ويگن و آرتوش و عارف نداشت.

با اينا زمستونو سر مي‌كنم