بافتن کلاه و پالتو از موهای ریخته شده! +عکس

بافتن کلاه و پالتو از موهای ریخته شده! +عکس
یک زن ۶۰ ساله چینی به مدت ۱۱ سال با جمع آوری موهایی که به طور طبیعی از سرش ریخته بود، برای شوهر خود یک کلاه و یک پالتو بافت!…

بافتن کلاه و پالتو از موهای ریخته شده! +عکس