بازیگران درخشان تاریخ سینما (19): جیمی استوارت

بازیگران درخشان تاریخ سینما (19): جیمی استوارت
یکی از دوست داشتنی ترین ستاره های تاریخ سینما، جیمی استوارت، در طول عمرش، بیش از 80 فیلم بازی کرد. او با همه خوب بود و همین باعث می شد که شخصیتی جذاب و قابل دسترسی برای مخاطب داشته باشد.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (19): جیمی استوارت