بازگشت مجری مشهور به تلویزیون پس از یک دوره بیماری/ عکس

بازگشت مجری مشهور به تلویزیون پس از یک دوره بیماری/ عکس
رضا رشیدپور اعلام کرد که با برنامه «حالا خورشید» از دهم تیر به تلویزیون بازمی‌گردد.

بازگشت مجری مشهور به تلویزیون پس از یک دوره بیماری/ عکس