بازتاب پیوستن امیر عابدزاده به ماریتیمو

بازتاب پیوستن امیر عابدزاده به ماریتیمو
انتقال امیر عابدزداده به یکی از تیم های لیگ برتری پرتغال، در روزنامه های این کشور بازتاب زیادی داشته است. به گزارش تسنیم، روزنامه‌های ورزشی رکورد و آبولای پرتغال انتقال امیر عابدزاده، دروازه‌بان ۲۳ ساله ایرانی از تیم باریرنسه به ماریتیمو را در صفحه‌ اصلی سایت‌های خود منتشر کردند. روزنامه…

بازتاب پیوستن امیر عابدزاده به ماریتیمو