بارش برف و تگرگ درجاده کرج – چالوس

بارش برف و تگرگ درجاده کرج – چالوس
رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس راه استان البرز صبح پنجشنبه اعلام کرد که هم اکنون در جاده کرج -چالوس ازمحدوده سه راهی دیزین تاکندوان بارش و برف و تگرگ و سایر محور باران می بارد که سبب لغزندگی سطح زمین دراین محور شده است.

بارش برف و تگرگ درجاده کرج – چالوس