این پسر 19 ساله آغازگر جنگ جهانی اول بود! +عکس

این پسر 19 ساله آغازگر جنگ جهانی اول بود! +عکس
آغاز گر جنگ جهانی اول یک نوجوان بود. در سال ۱۹۱۴، “گاوریلو پرنسیپ” هنگامی که “آرشیدوک فرانتس” اهل اتریش را ترور کرد تنها ۱۹ سال داشت و این ترور جرقه…

این پسر 19 ساله آغازگر جنگ جهانی اول بود! +عکس