این عکاس حرفه ای بدون دست و پا به دنیا آمد +تصاویر

این عکاس حرفه ای بدون دست و پا به دنیا آمد +تصاویر
در اولین نگاهی که به این جوان اندونزیایی داشته باشید ، با دیدن شرایط بدنی او هرگز تصور این که او یک عکاس حرفه ای است را نخواهید داشت. اما…

این عکاس حرفه ای بدون دست و پا به دنیا آمد +تصاویر