این زن زندانی به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شد! +تصاویر

این زن زندانی به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شد! +تصاویر
دختر ۳۶ ساله ای که به دلیل تجارت مواد مخدر از سوی پلیس روسیه شناسایی و به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است. همه سال در زنان های روسیه و میان زندانیان زن مسابقه ی جالبی تحت عنوان انتخاب زیباترین دختر زندان ها برگزار می شود. امسال نیز خانم…

این زن زندانی به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شد! +تصاویر