ایران 0 – آمریکا 3 ؛ کار صعود سخت شد

ایران 0 – آمریکا 3 ؛ کار صعود سخت شد
شاگردان ایگور کولاکویچ در بازی که می توانستند با ست برده از بازی خارج شوند با نتیجه 3 بر صفر شکست خوردند تا کار برای صعود سخت شود.

ایران 0 – آمریکا 3 ؛ کار صعود سخت شد