ایران یکی از ۸ قدرت برتر جهان در سال ۲۰۱۷

ایران یکی از ۸ قدرت برتر جهان در سال ۲۰۱۷
بر اساس تحلیل “امریکن اینترست”، ایران یکی از ۸ قدرت برتر جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی به شمار می‌آید. به گزارش تسنیم، نشریه آمریکایی “امریکن اینترست” در گزارشی به بررسی ۸ قدرت برتر جهان در سال ۲۰۱۷ پرداخت. در سال ۲۰۱۶، روسیه برای نخستین بار آلمان را پشت سر گذاشته…

ایران یکی از ۸ قدرت برتر جهان در سال ۲۰۱۷