اولین شکست خادم‌الشریعه در مسابقات گرند پری شطرنج بانوان جهان

اولین شکست خادم‌الشریعه در مسابقات گرند پری شطرنج بانوان جهان

اولین شکست خادم‌الشریعه در مسابقات گرند پری شطرنج بانوان جهان