اوضاع سینمای ایران در دولت «آیت الله»

اوضاع سینمای ایران در دولت «آیت الله»
سینما در کشور ما به عنوان تراز و عیاری مهم برای سنجش عملکرد فرهنگی دولت ها محسوب می شود. سینما بیش از دیگر ارکان فرهنگی توی چشم است و اصولا مردم از آن بیشتر استقبال می کنند. این پرونده مروری است بر وضعیت سینما در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی.

اوضاع سینمای ایران در دولت «آیت الله»