انفجار خانه مسکونی در پی نشت گاز خانه در غرب تهران + تصاویر

انفجار خانه مسکونی در پی نشت گاز خانه در غرب تهران + تصاویر
یک واحد مسکونی ۷۰ متری در غرب تهران در پی نشت گاز منفجر شده و خسارات سنگینی به این واحد و خانه های مجاور وارد شد. باشگاه خبرنگاران: انفجار شدید در یک واحد ۷۰ متری در طبقه چهارم ساختمان چهار طبقه منجر به تخریب کامل دیوارها، درب و پنجره واحد…

انفجار خانه مسکونی در پی نشت گاز خانه در غرب تهران + تصاویر