انفجار تروریستی در بغداد

انفجار تروریستی در بغداد
وقوع انفجار تروریستی در بغداد منجر به کشته و زخمی شدن ۲۷ نفر شد.

انفجار تروریستی در بغداد