انفجارهای شمال شرق نیجریه با ۱۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت

انفجارهای شمال شرق نیجریه با ۱۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت

انفجارهای شمال شرق نیجریه با ۱۶ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت