انسداد 11 محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در استان های لرستان و آذربایجان غربی

انسداد 11 محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در استان های لرستان و آذربایجان غربی
هم اکنون محورهای شمشک-دیزین در استانهای تهران و البرز، پونل-خلخال در استانهای گیلان و اردبیل، محور سرو آباد-پاوه در استانهای کردستان و کرمانشاه، اولنگ-شاهرود در استانهای گلستان و سمنان، محور فرعی سی سخت-پادنا در استان کهکیلویه و بویر احمد و شیراز-جهرم در استان فارس مسدود است.

انسداد 11 محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در استان های لرستان و آذربایجان غربی