انتقام گیری سخت زن از همسرش، به دلیل نداشتن حرف شنوی!

انتقام گیری سخت زن از همسرش، به دلیل نداشتن حرف شنوی!
مردی که همسرش مدعی‌ شده‌ بود دو نفر را به قتل رسانده ‌است، در حالی با قرار وثیقه آزاد شد که ادعا کرد همسرش دچار بیماری روانی است و یک…

انتقام گیری سخت زن از همسرش، به دلیل نداشتن حرف شنوی!