انتقاد ترامپ از نظرسنجی سی‌ان‌ان در آستانه تحلیف؛ مثل قبلی‌ها ساختگی است

انتقاد ترامپ از نظرسنجی سی‌ان‌ان در آستانه تحلیف؛ مثل قبلی‌ها ساختگی است

انتقاد ترامپ از نظرسنجی سی‌ان‌ان در آستانه تحلیف؛ مثل قبلی‌ها ساختگی است