انتقاد اعظم طالقانی از سریال «معمای شاه»

انتقاد اعظم طالقانی از سریال «معمای شاه»
اعظم طالقانی میگوید: این سریال شصت‌ درصد با واقعیت آیت‌الله طالقانی مطابقت دارد. برای مثال در سکانسی از فیلم ایشان به صورت مامور سیلی می‌زنند و مامور در حوض منزل می‌افتد، در حالی که این موضوع به‌هیچ‌وجه واقعیت ندارد.   آرمان نوشت: یکی از آخرین انتقاداتی که به سریال «معمای…

انتقاد اعظم طالقانی از سریال «معمای شاه»