امیر مکه: ایرانی‌ها برادران دینی ما هستند/ امیدورام خاطره خوبی از عربستان در ذهن آنها ثبت شود

امیر مکه: ایرانی‌ها برادران دینی ما هستند/ امیدورام خاطره خوبی از عربستان در ذهن آنها ثبت شود

امیر مکه: ایرانی‌ها برادران دینی ما هستند/ امیدورام خاطره خوبی از عربستان در ذهن آنها ثبت شود