الشعبی دو روستا را در غرب «موصل» آزاد کرد

الشعبی دو روستا را در غرب «موصل» آزاد کرد
دو روستا در غرب موصل در ادامه پنجمین مرحله آزادسازی این شهر توسط الحشد الشعبی آزاد شد.

الشعبی دو روستا را در غرب «موصل» آزاد کرد