الحشد الشعبی خندق می سازد

الحشد الشعبی خندق می سازد
تشکیلات نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به الحشد الشعبی روز سه شنبه حفر خندق در اطراف استان نجف اشرف را به منظور در امان ماندن آن در برابر نفوذ تروریست ها آغاز کرد.

الحشد الشعبی خندق می سازد