اقدام جالب تاجر قطری برای شکستن تحریم آل سعود +عکس

اقدام جالب تاجر قطری برای شکستن تحریم آل سعود +عکس
تاجر قطری برای قطع نیاز این کشور به شیر وارداتی از عربستان ۴۰۰۰ راس گاو را با ۶۰ پرواز از استرالیا به قطر منتقل می‌کند.  

اقدام جالب تاجر قطری برای شکستن تحریم آل سعود +عکس