اقامه نماز عید سعید فطر در شهر صنعا

اقامه نماز عید سعید فطر در شهر صنعا
مردم جنگ‌زده یمن مراسم اقامه نماز عید سعید فطر را در شهر صنعا برگزار کردند

اقامه نماز عید سعید فطر در شهر صنعا