افزایش ۷ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی/ هربشکه نفت برنت ۴۷.۷ دلار/ مذاکرات اوپکی‌ها برای کاهش ۱.۴ میلیون بشکه‌ای تولید

افزایش ۷ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی/ هربشکه نفت برنت ۴۷.۷ دلار/ مذاکرات اوپکی‌ها برای کاهش ۱.۴ میلیون بشکه‌ای تولید

افزایش ۷ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی/ هربشکه نفت برنت ۴۷.۷ دلار/ مذاکرات اوپکی‌ها برای کاهش ۱.۴ میلیون بشکه‌ای تولید