افزایش تردد هواپیماها از ۲۵۰ فروند در روز به ۶۰۰ فروند از آسمان کشور

افزایش تردد هواپیماها از ۲۵۰ فروند در روز به ۶۰۰ فروند از آسمان کشور
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب کشور گفت: با تلاش کارکنان پدافند هوایی شمال غرب و رصد مداوم آسمان کشور، تردد هواپیماها از ۲۵۰ فروند در روز به ۶۰۰ فروند افزایش پیدا یافته.

افزایش تردد هواپیماها از ۲۵۰ فروند در روز به ۶۰۰ فروند از آسمان کشور