افتتاح 15 طرح عمرانی، فردا با حضور رییس جمهور در گیلان

افتتاح 15 طرح عمرانی، فردا با حضور رییس جمهور در گیلان

افتتاح 15 طرح عمرانی، فردا با حضور رییس جمهور در گیلان