اعضای جدید هیات مدیره استقلال شدند

اعضای جدید هیات مدیره استقلال شدند
وزارت ورزش و جوانان امروز هیات مدیره باشگاه استقلال را معرفی کرد.

اعضای جدید هیات مدیره استقلال شدند