اعزام مدافع حرم از کشور های آفریقایی به سوریه

اعزام مدافع حرم از کشور های آفریقایی به سوریه
اولین جوان آفریقایی از کشور ساحل عاج که در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) به سوریه مهاجرت کرده بود پس از جنگی جانانه به شهادت رسید.  

اعزام مدافع حرم از کشور های آفریقایی به سوریه