اعتیاد به شیرینی را ترک کنید!

اعتیاد به شیرینی را ترک کنید!
مصرف زیاد قندهای افزوده و اعتیاد به شیرینی در تمام دنیا فراگیر شده. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند، میزان مجاز مصرف قند برای خانم‌ها کمتر از ۶ قاشق چای‌خوری و برای آقایان، کمتر از ۹ قاشق چای‌خوری در روز است.

اعتیاد به شیرینی را ترک کنید!