اصابت موشک به جولان هنگام حضور نتانیاهو

اصابت موشک به جولان هنگام حضور نتانیاهو
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد، یک موشک هنگام حضور نتانیاهو به مناطق اشغالی بلندی‌های جولان اصابت کرد.

اصابت موشک به جولان هنگام حضور نتانیاهو