اشتباهات عجیب داوری در بازی پرسپولیس

اشتباهات عجیب داوری در بازی پرسپولیس
احمد صالحی داور بازی پرسپولیس و گسترش فولاد با اشتباهی عجیب صحنه‌ای تاریخی را رقم زد.

اشتباهات عجیب داوری در بازی پرسپولیس