اس ام اس عاشقانه بی قراری و بی تابی برای یار

اس ام اس عاشقانه بی قراری و بی تابی برای یار

اس ام اس عاشقانه بی قراری و بی تابی برای یار 

اگر دلتنگ یارتان هستید و دل شما برای دیدنش تنگ شده مي توانید

این حس را با فرستادن پیام به او منتقل کنید مثل پیام هاي زیر

 

مشاهده کفشهای فرسوده در قدم زدنهای خسته،
غمگین ترین جهان هست عزیز
مخصوصا اگر آن کفشها که مي بینی پای مردی باشد که پدرت هست
%
%
%
%
 
لحظه به لحظه ي بودن باتورو دوره کردم، من خداروهم خسته کردم
%
%
%
%
متن هاي بیقراری یار
دیگر نمی‌توانم بیقرارم…
خدایا… می‌خواهم اعتراف کنم دیگر نمیتوانم،
خسته ام من امانت دار خوبی نیستم
“مرا ازمن بگیر” مال خودت من نمیتوانم نگهش دارم….
%
%
%
%
 بیقراری
قلب عزیزم……
لطفا خفه شو و تو همه ي کار ها دخالت نکن……
همین که خون پمپاژ می کنی کافیه……
اگه هم خسته شدي اجباری به کار نیست…..
گفته ها و نگفته ها
%
%
%
%
هاي بیقراری
خسته ام از تکرار شنیدن!
مواظب خودت باش،
تو اگر نگران حال من بودی!
که نمیرفتی
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
به برخی افراد چیزی نباید گفت :

چون آدم فقط خودشو خسته مي کنه
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
چقدر خسته ام
خسته از دلهره آینده
خسته از شرایطی که بهتر نمیشه
خسته از سرنوشتی که رقم خورده
خسته از انتظار بهبودی که بی گمان حاصل نمی شه
خسته ام بی نهایت خسته
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
دیگر از تنهایی خسته شده ام
به کلاغها زیر میزی می دهم
تا قصه ام را تمام کنند
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
کاش خرگوشی بودم ولی خودم بودم… خسته شدم

از این که همش باید بزنم دروغ بگم وانمود کنم
دلم برای خودی واقعیم تنگشده…

دلم مي خواد فقط واسه دل خودم زندگی کنم
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
خدایا خسته ام خسته رفع خستگی را چه مرهم می کني
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه. پیاده که شدگفت عجب خری بود
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
اگر اسمان هم از رنگ ابی خود خسته شد تو امیدت را از دست نده
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
چه لحظه هایي با تو میگذره و نیستی
ي جهان حرف واسه تو که نیستی
چه آرزوی محالی چه زندگی بیستی
رفتی خسته شدي واسه من نیستی
چه تلخه وقتی نزدیک منی و پیشم نیستی
چه احساس تلخی نه ازت بگیرم چه ریسکی
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
خسته ام!!!
نه این که کوه کنده باشم نه
دل کنده ام
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
زندگی باید کرد گاه با گلی سرخ گاه با یک دل بی قرار/گاه

باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
یه روزی خسته میشی از پرسه وولگردی
یا پشیمون میشی از این که منو ول کردی
تازه خواستم پر بگیرم ک شکستی بالمو
تو که جایه زانو هام نیستی بفهمی حالمو
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
مهلت بده می‌روم
فقط پایت رو بردار تا غرورم را جمع کنم
خسته ام وب امیر اف بی
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
وای که انتظار میکشه منو
دل بی قرار میکشه منو
وای وای میکشه منو
آرزوی یار میکشه منو
%
%
%
%
اس ام اس هاي بیقراری
وقتیرفتی تا آخر برو
وقتی ماندی تا آخر بمان
این تن خسته ست!
از نیمه رفتن ها
از نیمه ماندن ها

 

 

اس ام اس عاشقانه بی قراری و بی تابی برای یار