اسیدپاشی به صورت یک جوان در شهرستان کوهدشت

اسیدپاشی به صورت یک جوان در شهرستان کوهدشت
افراد ناشناس در اقدامی وحشیانه به صورت یک جوان ۳۲ سالهدر شهرستان کوهدشت اسید پاشیدند.    به گزارش باشگاه خبرنگاران؛یس شبکه بهداشت شهرستان کوهدشت گفت: افراد ناشناس حدود ساعت ۲۰:۲۰ دیشب در شهرک شهید رجایی کوهدشت بر صورت این جوان؛ اسید پاشی کردند و متواری شدند. دکتر حسین امین زاده…

اسیدپاشی به صورت یک جوان در شهرستان کوهدشت