اسماعیل: دژاگه می‌تواند ریتم طبیعی به تیم بدهد

اسماعیل: دژاگه می‌تواند ریتم طبیعی به تیم بدهد
سرمربی فرانسوی ولفسبورگ معتقد است دژاگه می‌تواند در این مقطع از فصل به کمک او و سبزپوشان ولفسبورگ بیاید.

اسماعیل: دژاگه می‌تواند ریتم طبیعی به تیم بدهد