اسرائیل: حمله موشکی ایران نگران کننده بود/ دنیا جلوی این کشور را بگیرد

اسرائیل: حمله موشکی ایران نگران کننده بود/ دنیا جلوی این کشور را بگیرد
«هالوی» در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که لازم است اسرائیل با کمک «متحدان عرب میانه‌رو» خود، ایران و حماس را منزوی کند.

اسرائیل: حمله موشکی ایران نگران کننده بود/ دنیا جلوی این کشور را بگیرد