استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی به تعویق افتاد

استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی به تعویق افتاد
به دنبال افشای رسوایی‌ مربوط به رئیس جمهور کره‌جنوبی و تعیین دادستان ویژه‌ برای رسیدگی به این پرونده، رأی‌گیری درباره استیضاح خانم «پارک گئون-هی» یک هفته به تعویق افتاد.

استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی به تعویق افتاد