استعفای مقام ارشد سازمان ملل در اعتراض به عقب‌نشینی این سازمان از محکومیت اسرائیل

استعفای مقام ارشد سازمان ملل در اعتراض به عقب‌نشینی این سازمان از محکومیت اسرائیل
دبیر کل کمیته امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در غرب آسیا (اسکوا) در اعتراض به اقدام این سازمان در عقب‌نشینی از گزارش اسکوا که رژیم صهیونیستی را رژیم «آپارتاید» خوانده بود، استعفا داد.

استعفای مقام ارشد سازمان ملل در اعتراض به عقب‌نشینی این سازمان از محکومیت اسرائیل