استعفای دادستان کل آمریکا بخاطر ترامپ!

استعفای دادستان کل آمریکا بخاطر ترامپ!
جف سشنز دادستان کل و وزیر دادگستری دولت دونالد ترامپ به دلیل افزایش تنش هایش با رئیس جمهور استفای خود را ارایه کرد. تارنمای خبری ‘وال استریت ژورنال’ درخبری نوشت:…

استعفای دادستان کل آمریکا بخاطر ترامپ!